امروز چهارشنبه 30 مهر 1399

پرسش و پاسخ

متن جستجو
[1001] : HIX چیست (توضیح ارائه شده در سایت سازمان غذا و دارو) [1002] : HIX - بخش اول - پیش نیاز های اتصال به سامانه - نرم افزار شارپ - نرم افزار دلفین [1003] : HIX - بخش دوم - استفاده از فایل های پیش نیاز ، راه اندازی و نصب [1004] : HIX - بخش سوم _ نحوه یکپارچه سازی اطلاعات سازمانهای بیمه گر با استانداردهای HIX [1005] : نحوه راه اندازی و تنظیمات HIX توسط کاربران نرم افزار داروخانه – ویرایش 950322 [1101] : فراخوان نرم افزارهاي درماني براي ارتباط و تبادل داده با سامانه تامين كارت [1500] : راهنمای تهیه فایل پشتیبان - نرم افزار دلفین - نرم افزار شارپ [1501] : نحوه تهیه فایل خروجی گزارش خرید و فروش فصلی TTMS [1503] : تایید اینترنتی نسخ [1601] : نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار شارپ [1602] : نحوه ایجاد خروجی گزارش سه ماهه فصلی - TTMS - نرم افزار شارپ [1603] : راهنمای کامل انبار گردانی در داروخانه - نرم افزار شارپ [1604] : آموزش نرم افزار حسابداری - (ماژول مرتبط با شارپ) [1701] : نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار دلفین [1702] : نحوه ایجاد خروجی گزارش سه ماهه فصلی - TTMS - نرم افزار دلفین [1704] : تفکیک نسخ بیمه سلامت همگانی و ایرانیان در نرم افزارهای شارپ و دلفین [1800] : راهنمای استفاده از پرینتر پرفراژ نسخه - olivetti PR4 SL [1900] : راهنمای ورود به سایت شرکت به عنوان کاربر و تمدید قرارداد به صورت اینترنتی [1901] : چگونه عضو کانال تلگرام شرکت ایمن افزار شویم [1902] : لینک چند مقاله خوب در خصوص مدیریت داروخانه از سایت medplus.ir [1903] : قرارداد پشتیبانی ویژه (نرم افزار مدیریت داروخانه - شارپ ) چیست ؟