امروز ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

HIX چیست (توضیح ارائه شده در سایت سازمان غذا و دارو)

سامانه تبادل اطلاعات سلامت(HIX) به عنوان یک بستر نرم افزاری با مدیریت و حاکمیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است. لازم به ذکر است که کلیه تعاملات صورت گرفته در این زیر ساخت با مدیریت و مالکیت وزارت بهداشت بوده و کلیه بانک های اطلاعاتی و اطلاعات دریافتی در سامانه های مستقر بر روی این بستر در مرکز داده این وزارت خانه بوده و صرفا بهره برداری از کلیه اطلاعات با مجوز و نظارت مستقیم ایشان امکان پذیر خواهد بود.

کلیه فعالان حوزه سلامت اعم از بیمارستانها، مراکز درمانی ، داروخانه ها ، سازمانهای بیمه گر و شرکت های تولید و پخش دارو با رعایت یک استاندارد مشخص امکان برقراری ارتباط و ارائه و یا دستیابی به سرویس های مورد نظر خود را خواهند داشت.

انتقال اطلاعات میان سامانه های نرم افزاری، ایجاد بستر برای ارائه خدمات و سرویس های اطلاعاتی و همچنین ایجاد استاندار ها و پروتکل های لازم برای ارتباط از ویژگیهای بارز این سامانه می باشد.

یکی از سامانه های فعال در این بستر سامانه مدیریت زنجیره تامین و مصرف دارو بوده که رهگیری از نقطه تولید ( یا واردات) دارو تا مصرف آن توسط بیمار را مورد کنترل و هدایت قرار می دهد. در این راستا کلیه داروخانه های کشور بعنوان یکی از مبادی تحویل دارو به مصرف کننده (بیمار) مورد توجه و نظر وزارت بهداشت می باشد.لذا از تابستان سال 94 هماهنگی و همکاری لازم با شرکت های تولید کننده نرم افزار داروخانه به منظور اتصال به سامانه HIX آغاز گردیده است تا شرایط لازم برای دسترسی به کلیه سرویس‌های مستقر روی HIX از جمله سرویس ارسال نسخه های بیمه ای به وزارت بهداشت فراهم گردد.

منبع http://pharmacy.fda.gov.ir/default

مشاهده فیلم آموزشی نحوه راه اندازی HIX