امروز ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

فراخوان نرم افزارهاي درماني براي ارتباط و تبادل داده با سامانه تامين كارت

به اطلاع کلیه داروخانه ها می رساند که  اطلاعیه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که درخواست تکمیل اطلاعات را داشته است . نمونه فرم تکمیل شده را می توانید در انتهای خبر مطالعه نمایید .

نکته : توجه نمایید که نرم افزار شما دلفین یا شارپ است و اطلاعات درست را درج و ارسال نمایید.

 
سازمان تامين اجتماعي جهت تسريع و تسهيل در ارائه خدمات بيمه و درمان اقدام به جايگزيني دفترچه بيمه با روشهاي نوين الكترونيكي و هوشمند نموده است، بدين ترتيب كه ازاين پس بيمه شدگان بجاي استفاده از دفترچه بيمه از طريق سامانه هاي الكترونيكي خدمات تحت پوشش را دريافت خواهند نمود.
 
بديهي است ارتباط و تبادل داده بين نرم افزارهاي درماني اعم از نرم افزارهاي بيمارستاني، مطب، داروخانه، آزمايشگاه، تصويربرداري و ساير مراكز پاراكلينيكي با سامانه هاي سازمان تامين اجتماعي تسهيل كننده سرويس نرم افزارهاي درماني و پيش شرط تداوم كاربرد آنها در مراكز درماني طرف قرارداد خواهد بود.
لذا بدينوسيله از كليه شركتهاي توليد كننده انواع نرم افزارهاي درماني (درمانگاه، بيمارستان، مطب، داروخانه و پاراكلينيكي) دعوت بعمل مي آيد تا جهت تسريع و تسهيل در ايجاد درگاه ارتباطي، بايكي از روشهاي ذيل فرمهاي مربوطه را دريافت و پس از تكميل  به آدرس ذيل ارسال فرماييد. 
TaminCard@Taminn.org
 
 

 

فراخوان طرف قرارداد (3).xlsxفایل تکمیل شده اکسل 

شناسه ملی 10102252363