امروز یکشنبه 11 خرداد 1399

تفکیک نسخ بیمه سلامت همگانی و ایرانیان در نرم افزارهای شارپ و دلفین

 فیلم آموزشی روش جداسازی نسخ بیمه سلامت همگانی و ایرانیان (باتوجه به دستورالعمل جدید سازمان بیمه سلامت) برای نرم افزارهای دلفین و شارپ در لینک های زیر قابل مشاهده است.

 

 

                              

برای مشاهده فیلمهای آموزشی بر روی آیکونها کلیک کنید