امروز چهارشنبه 30 مهر 1399

تغییر کد ملی داروی سوماترین

یکشنبه 30 شهریور
1399

قابل توجه داروخانه های  محترم طرف قرارداد با نیروهای مسلح :

باطلاع میرساند از تاریخ 01/07/1399 با توجه به تغییر کدملی 5 رقمی انواع داروی سوماتروپین، از تاریخ 1399/07/01 جهت تایید و همچنین ثبت دارو جهت ارسال به سازمان،  می بایست از کدهای جدید به شرح زیر استفاده گردد. همچنین اسناد مربوط به ماه های گذشته که هنوز تحویل سازمان نشده است نیز باید اصلاح و با کدهای جدید به ادارات استانی سازمان تحویل داده شوند .

  کد جدید              کد قدیم                                                    نام دارو

50071              09808                 SOMATROPIN INJECTION PARENTERAL 10 iU/1mL    

50423             17791                SOMATROPIN INJECTION PARENTERAL 20 [iU]/1mL    


گروه خبری: عمومی برگشت