امروز چهارشنبه 05 آذر 1399

نرم افزار مدیریت امور دانشگاه (نماد)

این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد 
امکانات مختلفی نظیر :
ثبت نام  دانشجو 
انتخاب واحد 
پرداخت اینترنتی شهریه 
ثبت نام اینترنتی 
درخواست گواهی 
سامانه تغذیه 
سامانه پیامک  و دهها امکان متنوع دیگر در این سیستم لحاظ شده است . 
بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کابر این سامانه می باشند

گروه محصول :
دانشگاهی
برگشت
نسخه آزمایشی نرم افزار :